Photo and Video Gallery

Hiranandani Foundation School, Thane Students Council 2019-2020

Alpha House Captains


Adhishree Iyer
S Prem

Beta House Captains


Ritisha Sayil
Valabh Soundatti

Delta House Captains


Dhriti Mishra
Vishnu Prasannan

Disciplinary Prefects


Amitabh Pawar
Krish Manchanda
Leanne Biju
Rajvardhan Singh

Erudite Prefects


Anushree Ganesh
Juhi Narvekar
Kushagra Kapoor
Sadhya Padmanabhan
Shubhan Iyer
Siddharth Rajwade

Functionary Prefects


Aman Gupta
Ananya Mahadevan
Keona Vivek
Kushagra Sinha
Sia Shete
Sohini Debnath
Tista Khasnobis

Head Boy & Head Girl


Soham Pathak
Malavika Desai

Sigma House Captains


Rachit Khatri
Shreeya Wariyar

Sports Captains


Prakhar Langer
Niyati Bist
TODO supply a title
Back to Top